Towarzystwo
Działalność
Aktualności - Plany
Kronika
Archiwum
Władze i Statut Towarzystwa
Nagroda Towarzystwa
Komunikaty, formularze
Nasi sponsorzy
Oświadczenia, wystąpienia i uchwały
Kontakt
   Działalność Towarzystwa

WYDARZENIA

ROK 2011

w grudniu 2011 r

20 grudnia  w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbył się Śląski Wieczór Świąteczny. W czasie uroczystości wystąpił Zespół „Olzanki” Laureat m. in. konkursu „Śląskiego Śpiewania” im. prof. A. Dygacza działający przy Wiejskim Domu Kultury w Olzie gm. Gorzyce, którym kieruje Pani Anna Kopyscyńska. Po wspaniałym występie nastąpiła degustacja tradycyjnego śląskiego kołocza przy lampce wina. 

12 grudnia  w Klubie Księgarza w Warszawie, odbyła się promocja nowej książki naszego Członka Pana Jana Cofałki pt."Ślązacy i Kresowiacy". Książkę przedstawiali - dr Lech M. Nijakowski i Leszek Żuliński, Fragmenty przeczytał - Olgierd Łukaszewicz. Prezentacja zgromadziła liczne grono członków Towarzystwa i zaproszonych gości.


w czerwcu 2011 r

Odbyło się kolekne spotkanie przedstawicieli szkół im. W. Korfantego i im. Powstańców Śląskich organizowane wspólnie przez nasze Towarzystwo i Dyrekcję Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny. Gościny użyczył nam na to spotkanie w swojej siedzibie w Koszęcinie Zespół Śląsk.


16 maja 2011 r.

Z okazji 90-tej rocznicy Zwycięskiego Powstania Śląskiego nasze Towarzystwo zorganizowało o godz. 16.30 uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci Wojciecha KORFANTEGO w kościele Najświętszego Zbawiciela, przy ul. Marszałkowskiej 37 w Warszawie. Następnie o godz.19.00 odbyła się uroczysta Msza Świętą w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana, przy ul. Świętojańskiej 8 w Warszawie. Mszy Św. przewodniczył Jego Eminencja Kazimierz Kardynał NYCZ Metropolita Warszawski.

Oprawę muzyczną Mszy Świętej wykonanał Chór i Orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" im. St. Hadyny, który po Mszy Św. dał specjalny koncert. Dla licznie zgromadzonych warszawiaków i wielu gości z Polski i turystów zagranicznych były to niezapomniane przeżycia duchowe i artystyczne.


 

5 maja 2011 r.

Z okazji 90 rocznicy zwycięskiego Powstania Śląskiego obchodziliśmy nasze ŚWIĘTO ŚLĄZAKÓW uświetnione uroczystym wręczeniem corocznej Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Laureatami tegorocznej nagrody został zostały dwie zasłużone dla Śląska i naszego Towarzystwa osoby:

Pan Olgierd ŁUKASZEWICZ - wielki aktor, odtwórca głównych ról w filmach o Śląsku

Pan Franciszek MAREK - profesor historii, wybitny historyk Śląska

Wręczenia Nagrody poprzedziły laudacje, wygłoszone z niezwykłą swadą przez Panią Grażynę Torbicką dla O. Łukaszewicza i Pana prof. Marka Drozdowskiego dla F.Marka..  Uroczystość odbyła się tradycyjnie w Galerii Porczyńskich (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II) dzięki uprzejmości Dyrektora tej placówki. Wzięło w niej udział wiele osobistości życia publicznego, m.in. wiceprezydent Warszaw Pan M. Wojciechowicz, laureaci naszej Nagrody z ubiegłych lat m.in. - prof. Lidzia Grychtołówna, Franciszek Pieczka, prof. Dorota Simonides, Karol Cebula oraz bardzo wielu sympatyków naszego Towarzystwa oraz członkowie Towarzystwa ze swoimi Rodzinami. Swoją obecnością zaszczycili nas, tradycyjnie już, przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Uroczystość uświetniła Pani prof. Lidia Grychtołówna pięknym recitalem fortepianowym z utworami Fryderyka  Chopina, który został gorąco przyjęty przez uczestników wwieczoru. 

Na zakończenie goście zostali ugoszczeni śląskim kołoczem z cukierni z Raciborza, który przywieźli nasi przyjaciele z Salonu Raciborski

 

 

 

 

  zdjęcia z uroczystości na zostaną wkrótce umieszczone stronie Nagroda Towarzystwa)


 

 

 

 

28 kwietnia 2011 r.

Towarzystwo Przyjaciół Śląska w Warszawie w Muzeum Niepodlrgłości zorganizowało konferencję naukową na temat „Górny Śląsk w latach 1918-1922”, w czasie której referaty wygłosili: 

 1. Prof. dr Marian Marek Drozdowski (IH PAN i TMH) „Górny Śląsk lat 1917-1922 w polityce międzynarodowej”.
 2. Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Refleksje o autonomii śląskiej w okresie II Rzeczypospolitej”.  
 3. Dr Dorota Kurpiew (Politechnika Opolska) „Francuzi na Górnym Śląsku w czasie plebiscytu”. 
 4.  Prof. dr Adam Suchoński (Uniwersytet Opolski) „Górny Śląsk lat 1918-1922 we współczesnych podręcznikach szkolnych niemieckich i polskich”.  
 5. Prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski) „Rola Wojciecha Korfantego w życiu polityczno-społecznym Górnego Śląska w latach 1918-1922”.  
 6. Dr Jolanta Niklewska (Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i TMH) „Reakcja Warszawy na plebiscyt i powstania śląskie”.  
 7. Dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) „Górny Śląsk w polityce drugiego gabinetu Wincentego Witosa”.  
 8. Dr Józef Musioł (prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska) „Sądownictwo na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, w czasie powstań śląskich”  
 9. Dr Sebastian Fikus (Politechnika Opolska) „Plebiscyt i Powstania Śląskie w historiografii niemieckiej”.  
 10. Prof. dr hab. Barbara Kubis. (Uniwersytet Opolski) „Powstania Śląskie w pieśni i w literaturze wspomnieniowej”.  
 11.  Mgr Longina Ordon „Literacka legenda plebiscytu i Powstań Śląskich”.  
 12.  Dr Mieczysław Starczewski (Towarzystwo Przyjaciół Śląska) „Działalność bojowa grupy destrukcyjnej kpt Tadeusza Pruszczyńskiego „Wawelberga”.  
 13. Red. Stanisław Rostworowski (TMH) „Rola gen. Stanisława Rostworowskiego p s „Odra" w III Powstaniu Śląskim”.  
 14. Prof. dr hab., Wiesław Wysocki (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego i TMH) „Duszpasterstwo Polowe Powstań Śląskich”.  
 15. Dr Jan Pytel (TMH) „Rola socjalistów polskich w Powstaniach Śląskich”.  
 16. Dr Tadeusz Skoczek (dyrektor Muzeum Niepodległości) „Plebiscyt i Powstania Śląskie w zbiorach Muzeum Niepodległości”.
 17. Mgr Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości w Warszawie


 

 5 stycznia 2011 r.

Rok 2011 rozpoczęliśmy coroczną Śląską Biesiadą Świąteczno-Noworoczną. W uroczystym spotkaniu, które miało miejsce w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Waszawie, uczestniczyło nadzwyczaj liczne grono naszych Członków i Sympatyków Towarzystwa. Gości przyjęlismy tradycyjnymi na Śląsku potrawami wigilijnymi - moczką, makówką i kołoczem, nie zabrakło i wina. Biesiadę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "OSINY" z Żor z programem "Weselmy się, radujmy się"oraz monologami wygłoszonymi "po śląsku czyli po naszymu" przez członków zespołu:

 • Ludwika Wróbla - Laureata konkursu na Ślązaka roku 2008
 • Zofii Przeliorz - Laureatki konkursu na Ślązaka roku 2004

 Wspaniały występ wynagrodzony gromkimi oklaskami zakończył się niebem w "gymbie" czyli  poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie Zespołu "Osiny".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2010

30 listopada 2010 r.

w sali Mitologii Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Waszawie, Plac Bankowy 1 odbyło się WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚLĄSKA W WARSZAWIE.

Szczególowe sprawozdanie i treść podjętych uchwał oraz skład nowego Zarządu Towarzystwa - zostanie wkrótce zamieszcone w nowym Biuletynie i na naszej stronie www.

Do pobrania - Protokół (plik pdf.)

18 czerwca 2010 r.

W dniu 18 czerwca odbyła się promocja pierwszej powieści wybitnego reżysera KAZIMIERZA KUTZA  pt. "PIĄTA STRONA ŚWIATA".  

W  Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie spotkali się Członkowie i Przyjaciele naszego Towarzystwa - miłośnicy twórczości artystycznej i działalności parlamentarnej K. KUTZA, który z niezwykłą swadą opowiadał o swoich „mękach” związanych z pisaniem książki oraz z pracą w Parlamencie. Wywiązała się bardzo gorąca i ciekawa konwersacja pomiędzy autorem i uczestnikami spotkania. Wiele uwag i komentarzy K. Kutza dotyczących  współczesności w kontekście historii opisanej w powieści spotkało się z żywą reakcją i aplauzem.   

Fragmenty książki czytali aktorzy Karolina WOJDAŁA, Andrzej GRABARCZYK i Olgierd ŁUKASZEWICZ.  W części artystycznej wieczoru dla Autora - Jubilataz  Kazimierza Kutza  wystąpiła z recitalem Chopinowskim Magdalena Kulig - (mezzosopran).

     Copyright © 2007 - 2018 Towarzystwo Przyjaciół Śląska PAKIETY.pl / tworzenie stron www